Holding Space

Michel Smiers

HR en organisatie adviseur met passie voor milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Trainer en systemisch opsteller met gevoel voor de onderliggende dynamieken. Muzikant en creatieve omdenker.

Ik wil bijdragen aan een organisatiecultuur waarin de individuele leden zich uitgedaagd voelen op hun eigen specifieke talenten en zich intrinsiek verbonden voelen met het collectief waar zij deel van uitmaken.

Ik zie een organisatie als een gemeenschap die een blijvend verschil kan maken als het gaat om milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ik heb verschillende studies gedaan op het gebied van Human Resource Management (SOSA) en Leiderschap (Greenleafcenter SL/Nijenrode).
Mijn opleidingen in systemisch werken heb ik gevolgd aan het Bert Hellinger Instituut.


Inèza Messack

Bevlogen organisatie- en informatie adviseur die graag bijdraagt aan de ontwikkeling van anderen. Als systemisch adviseur en coach help ik de ander door zonder oordelen en interpretaties objectief te kijken naar wat er gebeurt en gebeurd is. Ik onderzoek wat herhalende patronen zijn en welke systemische interventie het beste past.

Ik heb Bedrijfsinformatica (HvA) en Human Resource Management (AVANS) gestudeerd, en werk ruim 25 jaar voor overheden (o.a. waterschappen) en het bedrijfsleven. Ik heb mijn opleidingen Systeemdynamieken in Organisaties en Families gevolgd bij het Hellingerinstituut in Groningen.  
Kernwoorden: verbinding, vertrouwen, professioneel, plezier, ontdekken.