Holding Space

Systemisch bewustzijn

Systemisch bewustzijn

Systemisch bewustzijn
De systemische benadering is een manier van kijken en waarnemen waarbij de blik vooral gericht wordt op de samenhang en interactie tussen afzonderlijke elementen. Met deze manier van kijken wordt je onderliggende patronen en dynamieken gewaar.

Wat is een opstelling
Een opstelling is een methode om aan het oog onttrokken systeemdynamieken en -patronen inzichtelijk te maken. In elke professionele (menselijke) relatie spelen verborgen dynamieken en onbewuste patronen een ontastbare en moeilijk grijpbare rol. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sfeer, onderlinge verhoudingen en werkplezier. Wanneer samenwerking stagneert en de oplossing is niet meteen voor handen, werkt het onderzoeken van die dynamieken en patronen verhelderend. Ook bij individuele werkgerelateerde vragen kan een opstelling nieuwe inzichten opleveren.

Door het doen van opstellingen onderzoeken we persoonlijke- en werkgerelateerde vragen. Zo ontstaan nieuwe inzichten die je kunnen helpen. Bijvoorbeeld vragen over je studie, loopbaan, je werk, je bedrijf, een opdracht of opdrachtgever.

 

De paarse tulp staat voor waardigheid en rust.